Domů

Zabýváme se konstrukčními pracemi,  aplikovaným výzkumem a vývojem,  zajištěním výroby a i výroby a zkoušek prototypů s využitím efektních technologií ve všeobecném strojírenství a také ve speciální technice.

Provádíme:

      • Konstrukční a vývojové práce,
      • Zpracování dokumentace ve 2D a 3D,
      • Návrh, vývoj a výroba jednoúčelových strojů,
      • Kontrola a analýza výrobní dokumentace,
      • Návrh a vypracování technologických postupů a procesů,
      • Analýza a následná syntéza procesních postupů pro jejich zefektivnění – procesní inženýrství,
      • Kontrola kvality,
      • Rozbor dynamického zatížení součástí,
      • Konstrukce a výroba záchytů pro rychle letící předměty,
      • Vývoj,konstrukce a výroba přípravků pro CNC výrobu,
      • Konstrukce a výroba držáků pro chromování a jiných galvanických procedur
      • Návrh a vybavení střelnic.

   

Také se věnujeme extrémním dynamickým zatížením různých součástí a strojů a provádíme jejich následnou optimalizaci pro běžný i těžký provoz.

Provádíme autentické výrobní postupy pro zachování historického kontextu součásti, či produktu.